Yuyian KenézInformationsansvarig

PR-ansvariges främsta uppgift är att tillsammans med Webmaster se till att information sprids, uppdateras och alltid finns tillgänglig för sektionens medlemmar via facebooksidan, hemsidan, eller via mail-utskick. Utöver det är det också dess uppgift att se till att vi håller oss till ett kontinuerligt uttryck genom en grafisk profil, har ett konstant lager av våra profilprodukter (samt såklart ta fram nya sådana) och att vi alltid finns representerade på mässor, träffar, och event för såväl gamla som nya studenter.
Har du några frågor kan du nå mig på q-pr@utn.se

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search