Q-Sektionens Styrelse!

Styrelsen


Styrelsen är sektionens strategiska motor.
I styrelsen sitter ett flertal av sektionens medlemmar som representerar programmet och jobbar för att utveckla sektionens verksamhet till den bästa. Styrelsen träffas regelbundet och samordnar sektionens verksamhet genom att översiktligt hantera studiebevakningen, näringslivsfrågor och föreningsverksamheten genom alla nämndordföranden, som rapporterar inför styrelsemöten. Beslut kring vad som ska diskuteras och avhandlas på sektionsmöten tas också av styrelsen som där igenom har det yttersta ansvaret och möjligheten att påverka sektionen. Påverkan kan göras genom anpassning av styrdokument, utredningar och genom att utveckla handlingsplaner. De styrelseposter som fylls av sektionen är:

 • Ordförande
 • Bokhållare (kassör)
 • Sekreterare
 • PR-Ansvarig
 • Webmaster
 • Studierådsordförande
 • Arbetsmarkandsansvarig
 • Alumn och arbetsmarknadsansvarig
 • Klubbmästare
 • Idrottsansvarig

Tveka inte att kontakta oss för frågor och funderingar! Vill du nå oss alla kan du göra det på q-styrelse@utn.se

Annars hittar du motsvarande person nedanför!

favav

STYRELSEN

 • Clara Landström
  Clara Landström Studierådsordförande
 • Maja Grape
  Maja Grape Alumnansvarig
 • Gabriella Segervall
  Gabriella Segervall Ordförande
 • Filip Selenius Larsson
  Filip Selenius Larsson Webmaster
 • Thomas Tennström
  Thomas Tennström Klubbmästare
 • Dishwar Hamawandi
  Dishwar Hamawandi Arbetsmarknadsansvarig
 • Josefin Ede Barck
  Josefin Ede Barck Idrottsansvarig
 • Marcus Hurtig
  Marcus Hurtig Idrottsansvarig
 • Colin Daly
  Colin Daly Klubbmästare
  • Oskar Hellman
   Oskar Hellman Bokhållare
   Kontakta oss

   Vi återkommer så snart som möjligt!

   Start typing and press Enter to search