Förtroendevalda

Förtroendevalda


Q-sektionen har såklart förutom sin styrelse även fler engagerade. Dessa har roller som att t.ex. att representera sektionen i kårens fullmäktige, se till att alla klasser är representerade i studentbevakningen, samt att se till att styrelsen utför sitt arbete enligt satta stadgar.

Studierådet


Studierådet utför en av de mest grundläggande uppgifterna för en fungerande utbildning, studiebevakning! Studierådet har som uppgift att se till att utbildningen håller tillräckligt hög kvalité både i utbildningen som helhet och varje kurs för sig. I Studierådet sitter Studienämndsordförande (QSR) samt två studenter från varje årskurs. Dessa ser tillsammans med kårens studiebevakare till att kurserna fungerar som de ska, och att utbildningens höga kvalité bibehålls.

Studierådsmöten sammankallas av studierådsordföranden och äger rum ungefär 3 gånger/termin, vanligtvis under en lunch och Q-sektionen bjuder alla deltagare på fika, kaffe och saft. Alla är välkomna på mötena, du behöver inte vara förberedd eller ha något särskilt du vill ta upp när du kommer hit. På studierådsmötena får du ändå snabbt en viktig inblick och lär dig spännande saker om de olika kurserna på programmet, hur de utvecklas samt hur andra studenter på programmet tycker och tänker om sina studier.

I studierådet kan du välja hur mycket du vill engagera dig, antingen vara med och prata under några luncher per termin eller gå på massvis med möten där du kan vara med och påverka vad som händer på universitetet. Intresserad? Prata med någon av våra medlemmar eller maila vår studierådsordförande Felix Jacobson på q-sr@utn.se.

Övriga förtroendevalda


De förtroendevalda inom sektionen tillsätts på stormötena som hålls en gång per termin i samband med att de övriga styrelse och engageratposterna tillsätts. Dessa poster utför det otroligt viktiga arbete som vi i en av kårens sektionsförreningar gör för studenterna. Både i from av att representera sektionen i kårens fullmäktige (FUM) där beslut kring kåren tas. Och som representanter i de olika utskotten.

Det jobbet utförs tillsammans med representanter från de andra sektionerna vid kåren. Och träffas på möten ungefär en gång i månaden. Kåren bjuder då på fika och mat beroende på tidpunkt eller längd på mötet.

Även revisorerna tillsätts på styrelsemötet och har det viktiga ansvaret att se till att styrelsen håller sig till de satta stadgarna och sköter sitt arbete på rätt sätt. Utifrån denna utvärdering av föregående styrelses arbete väljer revisorerna hur vida de ska rekommendera stormötet att ge denna styrelse ansvarsfrihet eller ej.

Studierådet

Förtroendevalda

 • Axel Gudmundson, Q3
 • Paul von Euler-Chelpin, Q2
 • Sofia Göransson, Q4
 • Clara Landström, Q4
 • Johan Magnusson, Q5, Material Instutionen
 • Colin Daly, Q3, Materialteknik
 • Wilhelm Rehngård, Q2, Materialteknik suppleant
 • Colin Daly, Q3,  Materialvetenskap
 • Wilhelm Rehngård, Q2, Materialvetenskap suppleant
 • Colin Daly, Q3, UTN FUM
 • Oskar Hellman, Q4, UTN FUM-suppleant
 • Gabriella Segervall, Q3, UTN Valberedningen
 • Wilhelm Rehngård, Q2, UTN Internationella utskottet
 • Wilhelm Rehngård, Q2, Revisor
 • Alec Chamberlain, Q4, Revisor-suppleant
 • Alec Chamberlain, Q4, Referensgrupp
 • Gabriella Segervall, Q4, Referensgrupp
Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search