Something is wrong.
Instagram token error.

qsektionen

Follow

Vad gör en materialvetare?

Som civilingenjör inom Materialvetenskap har du breda karriärmöjligheter inom många områden. Du är attraktiv både för den traditionella och den nya materialindustrin, men också för företag och organisationer som jobbar allmänt med projektbaserade uppdrag och problemlösning. Det finns många karriärvägar att välja mellan. Du skulle kunna bli forskare, specialist eller en ingenjör med helhetsperspektiv som projektledare eller samordnare. Det finns såväl större som mindre företag med stort behov av en kunnig materialvetare. Att utveckla en egen idé är också en väg att gå.

Studera materialvetenskap

Civilingenjörsutbildningen (300hp) är en av de främsta i landet och fokuserar på hur olika material är uppbyggda och hur de fungerar. Förutom fysik och kemi fås även även en bred grund med matematik för att kunna förstå diverse analysmetoder och teorin bakom. Den mesta av undervisningen är förlagd  på Ångströmslaboratoriet och ITC, vilka båda ligger nära centrum. Till skillnad från studier i grundskola och på gymnasiet så tas ingen närvaro på föreläsningarna, dock finns det obligatoriska moment som exempelvis laborationer. Att ha disciplin och plugga självständigt och/eller med vänner är en viktig del av universitetsstudierna.

Vad gör Q-Sektionen?

Civilingenjör i Teknisk Fysik med Materialvetenskap, även kallat Q-programmet, har en lite mindre sektion med nära förtrogenhet. Q-sektionens styrelse som består av medlemmar tillsätts av stormötet tillsammans med andra förtroendevalda till UTN:s fullmäktige och valberedning. Därutöver finns ett studieråd och ett antal andra aktiva i kommittéer. Styrelsen representerar Q och jobbar ständigt med att förbättra programmet. Studierådet ser allmänt till att utbildningen håller tillräckligt hög kvalité. De förtroendevalda utför helt enkelt det arbete som kårens sektionsföreningar gör för studenterna.

Uppsala som studentstad

Rent allmänt så är det lätt att hitta saker att göra i Uppsala, båda för studenter och icke-studenter. Det finns 13 nationer i Uppsala för just studenter där alla med nationskort får vistas. Nationer har evenemang som t.ex klubbar, gasquer och quiz-kvällar med specifika teman. UTN skapar varje år stora evenemang så som t.ex Rebusrallyt, Polhacks och Forsfestivalen. Vanliga torsdagar anordnas även torsdagspubbar på UTN:s kårhus Uthgård som ligger i anslutning till ITC. För oss teknologer och naturvetare är UTN väldigt viktigt. De arbetar för att vi teknologer och naturvetare får en så bra upplevelse som möjligt medan vi läser vår utbildning.

Att studera materialvetenskap


Civilingenjörsutbildningen (300hp) är en av de främsta i landet och fokuserar på hur olika material är uppbyggda och hur de fungerar. Förutom fysik och kemi lägger man även en bred grund i matematik för att kunna förstå diverse analysmetoder

Vad gör en materialvetare?


Som civilingenjör i Materialvetenskap har du breda karriärmöjligheter. Du är attraktiv både för den traditionella och den nya materialindustrin, men också för alla företag och organisationer som jobbar med projektbaserade uppdrag och problemlösning

Q-Sektionen, vilka är vi?


Civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap, även kallat Q-programmet är en lite mindre sektion med nära förtrogenhet. Av några Q-Sektionens medlemmar så uppgörs en styrelse, ett studieråd och de förtroendevalda. Styrelsen representerar och jobbar med att förbättra programmet. Studierådet ser allmänt till att utbildningen håller tillräckligt hög kvalité. Medan de förtroendevalda utför det arbete som kårens sektionsförreningar gör för studenterna.
Läs mer under sektionsfliken

Uppsala som studentstad


Rent allmänt så är det lätt att hitta saker att göra i Uppsala, båda för studenter och icke-studenter. Det finns 13 nationer i Uppsala för just studenter där alla med nationskort får vistas. Nationer har evenemang som t.ex klubb, gasque och quiz-kvällar med specifikt tema. UTN skapar varje år evenemang så som t.ex Rebusrally, Polhacks och Forsfestivalen. UTN är väldigt viktigt för oss studenter, dem arbetar för att vi teknologer och naturvetare får en så bra upplevelse som möjligt medan vi läser vår utbildning.

Sponsorer

logo
Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search